Valikko

Kotityöpalvelun laatusertifikaatti

Kotityöpalvelun laatusertifikaatti on yksityiselle kotityöpalvelujen tuottajalle myönnetty tunnustus siitä, että yrityksen toiminta ja palvelut täyttävät valtakunnallisen kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmän laatukriteerit. Palveluntuottaja on ammattitaitoinen, kehittymishaluinen ja asiakaslähtöinen.

Kotityöpalvelun laatusertifikaatin hakemisen edellytys on yrityksen osallistuminen laatujärjestelmäkoulutukseen, laatujärjestelmän laatiminen ja sen jälkeen yrityksen ulkopuolinen auditointi täytyy läpäistä hyväksytysti.

Miksi laatujärjestelmä?

Laatujärjestelmän tavoitteena on edistää ennen kaikkea sitä, että asiakas saisi laadukasta ja luotettavaa palvelua kotiinsa. Yritykselle laatujärjestelmä tarjoaa välineen kehittää koko yrityksen toimintaa ja henkilöstönsä osaamista.

Kenelle?

Kotityöpalvelun laadunhallintajärjestelmä on tarkoitettu ensisijaisesti yksityisille kotityö- ja hoivapalveluja tarjoaville yrityksille sekä muille kyseisiä palveluja tuottaville organisaatioille, joiden tarpeita ja tarkoitusta laatujärjestelmä palvelee (esim. järjestöt tai yhdistykset).

Laatujärjestelmäkoulutus

Laatukoulutuksessa osallistujat perehdytetään kotityöpalvelun laatujärjestelmään ja laatujärjestelmän viiteen osa-alueeseen: johtaminen, toiminnan suunnittelu, ohjaus ja seuranta, henkilöstö ja osaaminen, resurssit ja prosessit. Laatukoulutukseen osallistujat saavat käyttöönsä yritystä helpottavia työkaluja muun muassa itsearviointiin ja riskienhallintaan. 

Koulutuksen aikana osallistujat työstävät yrityksensä laatukäsikirjaa, johon kuvataan toiminnan nykytilanne, toimintatavat ja tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Laatukoulutuksen tavoitteena on, että koulutukseen osallistujat rakentavat omaan yritykseen laatujärjestelmän ja hakevat kotityöpalvelualan laatusertifikaattia.