Valikko

Käyttäessäsi kotityöpalveluja voit hyödyntää kotitalousvähennystä.

Näin lasket kotitalousvähennyksen. 

Esimerkki 1
Elli Eläkeläinen asuu yksin ja tarvitsee apua kotiaskareisiin. Lapset Elina, Raija ja Pekka järjestävät hänelle apua henkilökohtaiseen avustamiseen ja asiointiin sekä kotisiivoukseen 8 100 €:lla. Lapset maksavat äidin palvelun ja saavat veroedun itselleen. Kustannukset jaetaan lasten kesken tasan 2 700 €/lapsi.
                      Elina     Raija     Pekka
2 700/45 %      1 215 €     1 215 €     1 215 €
omavastuu       - 100 €     - 100 €      - 100 €
Verovähennys   1 115 €      1 115 €     1 115 €

********************************************************************************************* 
Esimerkki 2

Pariskunta ostaa kotisiivousta ja he laskevat kuinka monta tuntia he voivat ottaa siivousta saadakseen enimmäisvähennyksen, kun siivouksen tuntihinta on 29 €. Kotitalousvähennyksen vuotuinen enimmäismäärä on 2 000 €/henkilö.

2 000 €/v * 2 = 138 tuntia vuodessa

       29 €

Kun siivous kestää noin 3 tuntia kerrallaan, heillä voi käydä siivooja 46 kertaa vuodessa. Siivouksen hinnaksi jää kotitalousvähennyksen jälkeen:

Laskutettu työ                      4 000 €
Josta 45 %                           1 800 €
omavastuu (100 € * 2)           200 €
Verovähennys                       1 600 €

4 000 € - 1 600 € = 2 400 €/138 h = 17,39 €/h

Lisätietoja Verohallinnon www-sivuilta. (www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Kotitalousvahennys)